MET-YÖS 2019 Tanıtım Afişleri (MET-YÖS 2019 Promotion Banners)


A2 Versiyon (A2 Version)

35-50 Versiyon (35-50 Version)